HOME 홈보기                                                                                                          

                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                           

방문요양등급을 받으신 분 접수 받습니다.
1급요양보호사를 원하시는 어르신은 전화주십시오.

요양보호사  (수시로) 구함. 항상 일자리를 찾아 드리겠습니다. 24시 입주요양 일자리도 찾아드립니다.

가나실버는 6호선 망원역 2번 출구에서 100m 거리에 있습니다.
->  약도보기